Normale gebruiksvoorwaarden in het kader van een onbeperkt aanbod

Om u optimale gebruiksvoorwaarden te garanderen, zijn onze onbeperkte aanbiedingen exclusief voorbehouden voor een normaal professioneel gebruik. Dat normale gebruik verzekert u een intensief gebruik van de relevante diensten. Slechts in geval van fraude (zoals onder andere het commerciële gebruik van het contract, in het bijzonder voor call center of simbox doeleinden, en/of het ter beschikking stellen aan derden), oneerlijk gebruik, of meer algemeen, een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik dat mag worden verwacht van een klant die een bepaald contract afsluit (zoals in het bijzonder het gebruik van de gsm als babyfoon) wordt dit niet gerespecteerd.

Uw gebruik zal in onderstaande gevallen bijvoorbeeld als frauduleus beschouwd worden.

Voor mobiele telefonie:

  • U belt regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week
  • U belt regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken en/of met gesprekken die meteen na onderbreking hervat worden
  • U verstuurt meer dan 350 sms'en per dag en/of 10.000 sms'en per maand

In elk van deze gevallen behoudt Telenet Group NV zich het recht voor om het leveren van de diensten te beperken of uw contract op te schorten en/of te beëindigen.